Välkommen till STOP128 – ett truckstop i Västerås

Välkommen till STOP128 - ett truckstop i Västerås